Банк Уеар ЕООД е представител на ENTRUST Corporation за България. ENTRUST е световен лидер в производството на оборудване за персонализация на карти, оборудване за тяхната обработка и свързаните с това услуги.

Сграда

Клиенти на Банк Уеар ЕООД в Република България са, банки и банкови организации: БОРИКА , Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД.

През 1996 година по проект на Националния Статистически Институт, Банк Уеар ООД имаше водеща роля в създаването на националния регистър на юридическите лица БУЛСТАТ и издаде 1,6 милиона карти.

През 2001 Банк Уеар ООД сключи договор за изработка на карти по програмата Shell Smart на търговската верига Shell България. Произведохме над 1 милион карти по този проект като Банк Уеар внедри софтуер за първоначална обработка на личните данни на клиентите.

За да изготвим оферта, съобразно Вашите изисквания, моля да се свържете с нашите мениджър продажби!