Банк Уеър ЕООД е изключителен представител на DataCard Corporation за България. DataCard е световен лидер в областта на пластмасовите карти, оборудване за тяхната обработка и свързаните с това услуги.

Сграда

Клиенти на Банк Уеър ООД в Република България са, банки и банкови организации: БОРИКА , Пощенска Банка, ТБ Биохим, Общинска Банка , Българска Народна Банка, Първа Частна Банка, ДЗИ Банк , търговски вериги: MrBricolage, Billa, Петрол, Шел, Кодак, хотели: Шератон, Хранков и мн. др. фирми и организации.

През 1996 година по проект на Националния Статистически Институт, Банк Уеър ООД имаше водеща роля в създаването на националния регистър на юридическите лица БУЛСТАТ и издаде 1,6 милиона карти.

През 2001 Банк Уеър ООД сключи договор за изработка на карти по програмата Shell Smart на търговската верига Shell България. Произведохме над 1 милион карти по този проект като Банк Уеър внедри софтуер за първоначална обработка на личните данни на клиентите.

За да изготвим оферта, съобразно Вашите изисквания, моля да се свържете с нашите мениджър продажби!