Баркод

Баркода представлява комбинация от редуващи се успоредни черни линии с различна дебелина. Той може да съдържа само цифри или комбинация от цифри и букви. Отпечатването на баркода се извършва с картов пинтер.
По този начин маркираната  карта дава възможност за автоматизирана обработка на данните на картопритежателя.

Графичен печат

Персонализацията чрез графичен печат върху карти включва: отпечатване на картов принтер на имена, клиентски номер, номер на банкова сметка, ЕГН, служебен номер, пореден номер на картата, регистрационен номер на транспортно средство, право на регламентирана търговска отстъпка и т.н. Цветовете, шрифтът и големината на отпечатаната информацията са според избрания дизайн на картата и възможностите на принтера.
Тази персонализация се извършва чрез поредна номерация на картите или с данни, предоставени от клиента. Печатната персонализация не е електронно четима. Служи само за визуална информация, легитимация на притежателя на картата и евентуално правата, които му дава тя. Този вид персонализация се използва често и при карти за предплатени услуги.

Снимка или лого

Отпечатването на снимка върху картите е също вид персонализация. То се осъществява с принтери за термичен печат с многопанелна(цветна) лента. Типични приложения са идентификационни карти, паспортни карти, кредитни карти, баджове, карти за контрол на достъпа и др.