Банк Уеър ООД е изключителен представител на DataCard Corporation за България. Datacard® е световен лидер в областта на пластмасовите карти, оборудване за тяхната обработка и свързаните с това услуги.

Ако някъде по света бъде издадена пластмасова карта, то бъдете сигурни, че вероятността да е издадена с помоща на системите на Datacard Group e повече от голяма. Решенията за сигурна идентификация и персонализация на Datacard® произвеждат всеки ден милиони финансови карти и документи.

Историята на кредитната карта е тясно свързана с историята на фирмата. Преди повече от 30 години Datacard® изобрети първите машини за персонализация на голям обем карти и променят завинаги начинa, по който клиентите провеждат техните транзакции. Днес системите на Datacard® се употребяват в целия свят, в сравнение с други конкурентни фирми. Това е следсвие на дългата история на фирмата в областта на технологиите за идентификация на карти и като пример може да дадем въвеждането на първия дигитален, цветен принтер за пластмасови карти, преди повече от десетилетие.  Много фирми, организации и правителства използват продуктите на Datacard®, спечелили си репутация на най-сигурните системи за идентификация. 

Потенциалът на пластмасовите карти все още не е разгърнат напълно. В лабораториите на Datacard® днес се работи върху проекти в областта на: смарт карти, биомертия или лазерно гравиране, което в бъдеще ще направи идентификацията на една карта по-сигурна и по-удобна.