Карти
 
 

 Идентификационни карти
 Карти за отстъпки
 Карти за предплатени услуги
 Клубни карти
 Рекламни карти

   
Рекламни карти    
 

Пластмасовите карти вече са получили голямо разпространение като средство за реклама. Днес, когато е почти невъзможно с нещо да удивиш пренаситения потребител, към рекламата се предявяват жестоки изисквания.Особено внимание се отделя на така наречената косвена реклама, която въздейства на подсъзнанието на човек, на неговото природно любопитство. На човек му е приятно да носи в себе си естетически направен и престижен в очите на околните предмет (с надпис VIP например), който поражда въпроси как ,къде и за какво е получена картата.
Рекламата с пластмасови карти има следните характерни черти:

 Поради психологическия ефект от използването им пластичните карти са много ефективно средство за реклама
 Дадената реклама носи ярко изразен индивидуален характер и предполага контакт с всеки един потенциален клиент