Карти
 
 

 Идентификационни карти
 Карти за отстъпки
 Карти за предплатени услуги
 Клубни карти
 Рекламни карти

   
Карти за предплатени услуги    
 

Без такива карти вече на могат да минат операторите на международни и междуградски телефони, мобилните оператори, интернет провайдърите и други компании, които издават карти с определен номинал.