Карти
 
 

 Идентификационни карти
 Карти за отстъпки
 Карти за предплатени услуги
 Клубни карти
 Рекламни карти

   
Карти за отстъпки    
 

Тези купувачи, които знаят за връзката между цената и качеството на даден продукт спират избора си на даден търговец или стока и по този начин стават част от така наречената дисконтна система (система за отстъпки). Естествено търговецът продава дадената стока с отстъпка само след като види картата на купувача.