Карти
 
 

 Карти за достъп (фирмени сгради, хотели, паркинги)
 Идентификационни карти

   
Идентификационни карти    
 

Идентификационните карти представляват документ във вид на пластмасова карта, който позволява да се установи самоличността на човек като гражданин, като жител на определен регион, като служител в определена фирма. Във вид на карти могат да бъдат направени разрешителни за носене на оръжие, удостоверение за медицинска помощ, различни лицензи и др. Като правило, тези карти имат снимка на притежателя, име, ЕГН, дата на издаване и срок на действие на картата, специални номера и служебни отметки. Освен лични съществуват и фирмени идентификационни карти- по регистъра БУЛСТАТ, където са вписани всички български фирми.

Производството на идентификационни карти се изразява в:

 направа на заготовка (бланка) във вид на ламинирана пластмасова карта с нанесено полиграфическо изображение, включващо общите елементи и полета за попълване със снимка и други променливи данни
 персонализация на заготовката - нанасяне на информация за притежателя на картата