Карти
 
 

 Карти за достъп (фирмени сгради, хотели, паркинги)
 Идентификационни карти

   
Карти-ключове за сгради, паркинги, хотели    
 

Често използвани са карти с магнитна лента или чип в системи за контрол на достъпа. Освен предлаганата сигурност се осъществява и контрол на работното време на Вашия персонал. Това е безспорно най-ефикасната система. Чрез нея могат да се анализират цели периоди от време бързо и нагледно.

Добрите хотели се отличават с това, че предлагат на клиентите си удобството на карти - ключове.