Карти
 
 

 Банкови карти
 Застрахователни карти
 Идентификационни карти
 Карти-ключове за сгради, паркинги, хотели
 Карти за лоялни клиенти (трупане на точки)

   
Застрахователни карти    
 

Колкото и добре да е изготвена една застрахователна полица едва ли някой ще я носи в себе си постоянно. А тя може да потрябва в най- неподходящия момент и в най- неподходящото време. За това е напълно уместно човек да си пази оригиналната полица на сигурно място, а да носи в себе си пластмасова карта с информация за полицата. Това е удобно, надеждно, дълговечно, и най- важно, винаги е с клиента. С други думи това е частица от застрахователната компания, намираща се винаги в джоба на клиента.