Карти
 
 

 Банкови карти
 Застрахователни карти
 Идентификационни карти
 Карти-ключове за сгради, паркинги, хотели
 Карти за лоялни клиенти (трупане на точки)

   
Банкови карти    
 
Колкото и странно да изглежда повечето банкови карти се използват като идентификатори, а не като носители на информация за състоянието на дадена сметка. Такива са всички карти VISA, Eurocard/MasterCard, American Express. Тези карти имат магнитна лента, на която е записана информация за вида на сметката на клиента. Основните видове банкови карти са:

   PIN (personal identification number) карти - служат за удостоверяване самоличността на притежателя на сметката
   автономен електронен "портфейл"
   електронен "портфейл", позволяващ дублиране на сметката от еминента