Карти
 
 
Магнитни карти    
 

Магнитната карта е изработена от PVC и е с интегриран, магнитен носител на информация. В зависимост от обема и вида на информацията, която се записва има няколко вида магнитни ленти с различна плътност (коерцитивност). Коерцитивност е показател на магнитната лента, която се измерва с единицата Оерщед или Тесла (SI) и показва напрегнатостта на магнитния носител или енергията нужна, за да се запише информацията върху магнитната лента.

LoCo - Ниска коерцитивност
Карта с ниска коерцитивност е тази , на която магнитният носител (лентата) е с показател от 300 Ое или 0,03 Т. Това означава, че при запис електрическите импулси създават слабо магнитно поле. В следствие на това, този тип карти са до голяма степен уязвими от контакт със слаби магнитни полета. Например, съществуващият запис на такава карта може да се унищожи, от магнитното поле създадено от мобилен телефон, телевизор и мн.др .

HiCo-Висока коерцитивност
При картите с висока коерцитивност (HiCo) магнитният носител (лентата) е с показател от 2750Ое до 3000Ое или 0,275 Т до 0,3 Т. При тях записа се осъществява със значително по-силен ток на намагнетизиране. Те са по-устойчиви на външни влияния, затова биват предпочитани от банки и банкови организации.

В изработването на магнитни карти са установени следните стандарти:
местоположение на лентата– 4мм. от горния ръб, широчина на лентата 12,5 - 13мм.

Видове магнитни карти според приложението им:

 Банкови карти
 Застрахователни карти
 Идентификационни карти
 Карти-ключове за сгради, паркинги, хотели
 Карти за лоялни клиенти (трупане на точки)