Tермотрансферeн печат    
 

При термотрансферния печат се и з ползва полиестерна лента, покрита със сухо мастило. Главата на печатащото устройство нагрява мастилото от лентата и го прехвърля върху повърхността на картата, като оставя контрастен, устойчив отпечатък с резолюция 300 dpi.

При едноцветен печат, използваните цветове могат да бъдат: черен, червен, зелен, син, жълт, бял. Този метод за печат обикновено се използва за персонализация на клиентските карти с имена, идентификационни номера, баркод ове, както лога и графики. Типични приложения са членски карти, паспортни карти, застрахователни карти, клиентски карти с баркод, телефонни карти, лотарийни карти със скреч панел.

За пълноцветен печат се използват многопанелни ленти. Цветните ленти се състоят от 5 сегмента CMYKO (Cyan-Magenta-Yellow-Schwarz-Overlay). Независимо колко цвята е изображението винаги се използват и петте сегмента. Последния сегмент т.нар. “Overlay” е прозрачен слой с дебелина 10-30µм, запечатващ изображението и предпазващ печата от механични увреждания. Типични приложения са паспортни карти със снимка, при малки пълноцветни тиражи на клиентски карти, персонализиране на кредитни карти със снимка.

Картите, използвани при този вид печат трябва да са вискокачествени. Това означава, че повърхността на картата трябва да е чиста, да няма прах или други замърсители, тъй като могат да повредят печатащата глава на принтера. Деформациите по картите, като гърба на чипкартите или безконтактните карти, водят често до брак, тъй като главата на принтера не може да прилегне плътно към повърхността на картата.