Запис на магнитна лента

Кодирането на магнитната лента се осъществява от специални машини за запис, следващ стандартите, така че информацията да бъде прочетена от всеки магнитен четец в целия свят.
Магнитната лента има три самостоятелни писти за запис и четене. Всяка от тях е с различен капацитет и възможности:

   Първа писта: IATA, 210 bpi (bits per inch), 7 Bits за знак , с номинална дължина на записа от 76 символа - букви и цифри.
   Втора писта: ABA, 75bpi, 5Bit за знак, с номинална дължина на записа от 40 символа - цифри.
   Трета писта: THRIFT, 210 bpi, 5Bits за знак, с максимална дължина на записа - 107 символа - цифри.