Ембос

За персонализация на картите се използва т.нар. ембосиране, което представлява изпъкнал, релефен печат. Избиването на символите наподобява принципа на старите печани машини, само че се осъществява от задната страна на картата, за да може отпред да се получи желания релефен печат.

Символите могат да бъдат оцветени с помоща на т.нар. „топер“, чиито цветове могат да бъдат черен, металиково сребърен и металиково златен.

Индент печат

Друг вид релефен печат е индент печатата. Той се отличава от ембоса по това, че символите са вдлъбнати. Индент печата също може да бъде оцветен.