Скреч панел    
 

Наричано още „Scratch-off“ от английски, скреч панела представлява непрозрачно покритие, под което е отпечатана информация, предназначена за крайния притежател на картата. Нанасянето на скреч панела се осъществява посредством ситопечат или термичен печат.
Той се използва най-често за лото-карти, карти за предплатени услуги, телефонни карти, ваучери и други.