Поле за подпис    
   

Полето за подпис представлява бяла матирана лента,  намираща се на разстояние от магнитната лента на гърба на PVC картата и е допълнителна мярка за сигурност, поради уникалността на персоналния подпис. Това поле се нанася с помоща на технологията ситопечат. Подписа служи за удостоверяване на самоличността при обслужването. Най-често се сравнява с положения от купувача подпис по време на сделката.