Холограма    
 

Холограмата представлява многослойно изображение, изработено от елементи, които печупват светлината. Има различни видове холограми: двуизмерни и триизмерни. При двуизмерните изображения информацията се съдържа върху една равнина, докато при триизмерните се разполага в няколко равнини, наподобяващо кулисите в театър. Холограмите се поставят с топлинна преса върху PVC картите и се използват като допълнителен елемент за защита от копиране и фалшифициране.